Sabine Hillen

Henri Michaux: leven in een luchtbel

Gallimard is aan de publicatie van het oeuvre van Michaux in de prestigieuze Pléiade-reeks begonnen. Bij Michaux staat de onmogelijkheid van authenticiteit centraal. Wanneer hij zijn ‘revolte’ tegenover zijn geestelijke vaders onder de loupe neemt, komt hij tot de ontnuchterende vaststelling dat ze hooguit een historisch normale reactie is die zich niet aan hun invloed kan onttrekken. Het lijkt een onmogelijke opdracht om zich af te schermen voor alle input uit de buitenwereld. Zo komt de schrijver tot het besef dat uniciteit een achterhaald idee is bij het beoordelen van kunst.

verschenen: September 1998, blz. 708

jaargang: 65/08