Guy Guldentops

Henricus Bate

Wijsgeer, wetenschapper, wichelaar

Bates Speculum is gewijd aan allerlei natuurwetenschappelijke en metafysische kwesties. In dialoog met een lange traditie tekent de dertiende-eeuwse encyclopedist zijn platonisch-aristotelisch wereldbeeld. Wellicht kan zijn holisme ook het hedendaagse denken bevruchten.

verschenen: November 1996, blz. 911

jaargang: 63/10