Erik Faucompret

Henry Wallace, de Verenigde Staten en de koude oorlog

0Henry Wallace’s politieke carrière – minister van landbouw (1933-1940), vice president (1941-1944), minister van handel (1945-1946) – kende een abruct einde met zijn kandidaatstelling voor de Progressieve Partij die in 1948 verpletterend verslagen werd. Zijn bewogen levensloop maakte vooral duidelijk hoe politieke tegenstanders en een machtig georchestreerde publieke opinie Wallace’s anti-racisme, zijn aandacht voor de ‘gewone man’, zijn visie op de Noord-Zuid problemen en zijn bemoeienis om een betere verstandhouding met de Sovjet-Unie afschilderden en verguisden als (o.m.) Hottentotten-liefde en bombastische woordkramerij van de Amerikaanse Gandhi en stem van het Kremlin.

verschenen: December 1984, blz. 252

jaargang: 52/03