Eric De Kuyper

Her-ontmoetingen met klassiekers I

Met deze reeks notities, waarvan de aanleiding telkens recente opera-, ballet- en toneelopvoeringen zijn, gaat de auteur een paar markante trekken na van onze omgang met het klassieke repertoire. Het is hem vooral te doen om de zin van ons culturele erfgoed in deze tijd: uit welke verschillende hoeken het motief ‘cultuur’ gehanteerd, genegeerd of ‘opgeost’ werd. Het is tevens een wederopnemen en verder uitwerken van de reeds eerder aangesneden problematiek in ‘Cultuur als fosiel’ (Streven, mei 1970, blz. 812-821)) en een verder verzamelen van materiaal voor een hedendaagse her-definiëring ‘in concreto’ van het begrip ‘cultuur’. In deze eerste aflevering wordt het probleem benaderd en geïllustreerd door te kijken naar de klassieke balleterfenis. Volgende afleveringen zullen aandacht besteden aan respectievelijk theater en opera.

verschenen: Maart 1974, blz. 569

jaargang: 41/06