Katlijn Malfliet

Herijken op zijn Russisch

De gebeurtenissen in Oekraïne van het voorbije anderhalf jaar vormen slechts één episode in een breder – sinds de Val van de Berlijnse Muur ingezet – geopolitiek proces dat zijn precedenten heeft gekend, en dat zijn verdere ontwikkelingen zal kennen. Rusland heeft meerdere keren laten blijken dat het een nieuwe positie in de wereld opeist maar die signalen werden door het Westen onvoldoende beantwoord. Met name de Europese Unie schiet tekort in zijn buitenlands beleid.

verschenen: Juni 2015, blz. 485

jaargang: 82/06