Luc Rasson

Herinnering en dissonanties: van Bratislava naar Krakau

‘Donker toerisme’ – het bezoeken van herinneringsplaatsen waar collectief geweld heeft plaatsgevonden – is niet los te denken van fenomenen van dissonantie: de ervaring van een breuk tussen de historische feiten en de manier waarop we ze vandaag assimileren. Dissonanties hebben te maken met de menselijke natuur – niet iedereen gedraagt zich op een adequate wijze in bijvoorbeeld Auschwitz – maar ze kunnen ook voortkomen uit de ideologische behoefte om een bepaald (nationalistisch) verhaal in de verf te zetten. Dit blijkt het geval te zijn in sommige postcommunistische democratieën.

verschenen: Februari 2013, blz. 120

jaargang: 80/02