Fernand Van Neste

Het abortus-dossier, anno 1989

In de komende maanden komt het abortusprobleem meer dan waarschijnlijk opnieuw aan de orde in de wetgevende kamers. De rechtsethische overwegingen die F. Van Neste hier voorlegt, maken een balans op van het nu al jaren aanslepende juridische debat, en willen bijdragen aan een brede, open discussie over de abortuswetgeving.

verschenen: Maart 1989, blz. 484

jaargang: 56/06