Henk van der Linde

Het algemeen betwijfeld christelijk geloof

Geloven temidden van chaos en crisis

Dit artikel gaat in op het geruchtmakende boek van H.M. Kuitert die daarin zegt wat zijns inziens christelijk geloof nog wel of niet meer kan inhouden. Met name gaat het in op de centrale idee dat we van het messiaanse utopisme terug moeten naar het beleven van de vergeving der zonde. geloven

verschenen: November 1992, blz. 1164

jaargang: 59/13