Cornelis Verhoeven

Het alziend oog

Het besef dat het alziend oog alles kon zien, ook het onooglijke, de geheime gedachten en begeerten, heeft op een hele generatie zwaar gewogen. Ze is er nooit helemaal van losgekomen. Was die benauwende Godsvoorstelling echt nodig? Het oog dat alles zag, was er misschien meer om te waken over ons welzijn dan om ons op zonden te betrappen. Betekent het alziend oog de wakkerheid van al wat is? Is het een symbool van een wakend bewustzijn zonder grenzen?

verschenen: Juli 1998, blz. 579

jaargang: 65/07