Jan Baetens en Arnoud van Adrichem

Het andere schrijven uit België

Over ‘Anthropogénie’ van Henri Van Lier

Steeds meer denkers durven het aan de grenzen van de eigen specialismen ter discussie te stellen. Dat geldt voor Sloterdijk of Enzensberger, maar evengoed voor de Belg Henri Van Lier (1921-2009). Zijn pogingen om de bestaande kennis over de ontwikkeling van mens en wereld door de eeuwen heen te begrijpen, lijken anachronistisch of zelfs naïef. Juist de ogenschijnlijke onmogelijkheid een synthese te bieden van iets wat zich aan elke synthese onttrekt heeft echter gevolgen voor ons begrip, ook bijvoorbeeld van wat ‘literatuur’ is.

verschenen: November 2010, blz. 893

jaargang: 77/10