Rex Brico

Het avontuur van Loyola

Ignatiaanse spiritualiteit als antwoord op onze tijd

Vijf eeuwen geleden, in een tijd die wel eens met de onze wordt vergeleken, ondernam Ignatius van Loyola, een zoektocht naar God. Die God liet zich door de ‘pelgrim’, zoals Ignatius zichzelf noemde, vinden in alle situaties van het leven. Moeten wij in zijn spoor de pelgrimsstaf weer ter hand nemen? Ignatiaanse spiritualiteit als antwoord op onze tijd (1991)

verschenen: Juli 1991, blz. 867

jaargang: 58/10