Walter Van Trier

Het basisinkomen als derde weg?

In zijn ‘Agathotopia’ pleit James Meade voor een minimale maar onvoorwaardelijke financiële bestaanszekerheid voor elke burger. Wellicht kan hierdoor de kloof tussen arm en rijk gedicht worden, maar kan de overheid zo’n stelsel financieren? En welke zijn de gevolgen voor een welvaartsstaat die ijvert naar volledige werkgelegenheid en die afhankelijk is van wederzijdse rechten en plichten? Meade (J.) : bestaanszekerheid (onvoorwaardelijk) vr. iedereen ?

verschenen: Juni 1992, blz. 798

jaargang: 59/09