Marita De Sterck

Het beeld van de mediterrane immigrant

in de kinder- en jeugdliteratuur

Een dertigtal Nederlandstalige (ook vertaalde) kinder- en jeugdverhalen, waairn mediterrane immigranten een hoofd- of belangrijke nevenrol spelen, waren het voorwerp van een reeks kwantitatieve en semiotische analyses. De opzet van het onderzoek was o.m.: na te gaan in welke mate en waarom een literatuur met uitgesproken anti-racistische bedoelingen toch nog geregeld vastloopt op vanzelfsprekende stereotiepe beschrijvingen en benaderingen, en op de daarmee samenhangende unilaterale ‘oplossingen’ van de zogeheten aanpassings- en integratieproblemen van de immigranten.

verschenen: Januari 1985, blz. 359

jaargang: 52/04