Guy Freiermuth

Het Belang van Limburg

Niemand te vriend en iedereen welkom

Wat roert er in een ‘regionale’ krant, die in een kwarteeuw haar oplage verdubbelde en overstapte van een uitgesproken éénmansbeleid naar een redactioneel triumviraat? Het interview brengt onderwerpen ter sprake als: de ideologische plaatsbepaling van het blad, de onafhankelijkheid en/of volgzaamheid van de medewerkers, de verruiming naar een nationale en internationale interessesfeer, de spanning tussen commercialisering en degelijkheid van het produkt, de subsidiëring van de opiniepers, en de concurrentie of samenwerking met de andere communicatiemedia.

verschenen: November 1987, blz. 164

jaargang: 55/02