L.L.S. Bartalits

Het beleid van Michael Gorbatsjov

Intenties, verwachtingen, weerstanden

Met zijn perestrojka en glasnost heeft Gorbatsjov hoge verwachtingen gewekt omtrent verreikende hervormingen van het economisch en maatschappelijk bestel in de SU. Wat zijn de kenmerken en beweegredenen van zijn nieuw beleid, welke zijn de bestaande en vermoedelijke, positieve reacties en weerstanden die zijn hervormingskoers oproept? In die context situeert de auteur ook de recente nationalistische beroering in Kazachstan en de Baltische landen, en het voorbehoud of de ongerustheid waarmee men in een aantal oostbloklanden tegen Gorbatsjovs ‘revolutie’ aankijkt.

verschenen: December 1987, blz. 261

jaargang: 55/03