Herman Deleeck

Het Belgische armoedebeleid in het Europese landschap

Door haar complexe aard en ongewisse omvang roept de ‘nieuwe armoede’ in West-Europa serieuze vragen op omtrent de wenselijkheid en (on)mogelijkheid om in een economisch één-gemaakt Europa ook enig gemeenschappelijk armoedebeleid te voeren. Het bestaande Belgische beleid behoort bij de koplopers binnen de EG, maar zou meer aandacht en middelen moeten besteden aan strategieën van armoedebestrijding en -voorkoming (i.p.v. overwegend bijstandsverlening). Belgische armoedebeleid in het Europese landschap

verschenen: Augustus 1989, blz. 971

jaargang: 56/11