Paul van der Grijp

Het besef van eeuwige onbegrijpelijkheid

Exotisme, kunst en vroege vormen van globalisering

Dit artikel gaat over kunst en exotisme binnen de context van vroege vormen van wereldmobiliteit (globalisering) en probeert deze problematiek vanuit een antropologische invalshoek te begrijpen. De auteur geeft hierin een eerste aanzet voor een antwoord op de vraag waarom men in het Westen geïnteresseerd is in niet-westerse kunst en wat in dit verband de werkelijke relatie is tussen het Westen en de landen van oorsprong.

verschenen: Maart 2006, blz. 231

jaargang: 73/03