Alfred Heijder

Het beulswerk van de goede zaak

Martelen is de laatste consequentie van een verzakelijkt bewustzijn, waarin andere mensen niet essentieel als medemensen maar als objecten verschijnen. Het gaat om ernstige feiten met verschrikkelijke gevolgen voor de betroffenen. Deze feiten staan niet op zichzelf, maar passen in een stelsel van vervolging en ontrechting van een bepaalde groep. De overheid, die natuurlijk officieel van niets weet, ziet welwillend toe of grijpt althans niet in.

verschenen: Oktober 1974, blz. 3

jaargang: 42/01