Louis Seguin

Het boek in 1996

Een gesprek met Christian Bourgois

Het boek verliest als cultuurdrager dag na dag aan prestige en zijn marktaandeel in de communicatiemaatschappij slinkt zienderogen. Terzelfder tijd beleven de elektronische media een ongekende euforie. Christian Bourgois wijst op de precaire financiële situatie van het traditionele uitgevershuis, dat bedreigd wordt door het succes van de nieuwe media en door de ongecontroleerde toename van het fotokopiëren. Tegenover de eigentijdse mythe van een wereldwijde communicatie via Internet verdedigt hij het lezen van een boek als een intieme bezigheid die iemands leven ondersteboven kan keren.

verschenen: December 1996, blz. 1015

jaargang: 63/11