Cornelis Verhoeven

Het boek onder druk

De drang om boeken te produceren en te consumeren zet ook het wijsgerig boek onder druk. Die druk dreigt te leiden tot het maken van behaaglijke en modieuze schijn. Nochtans: zonder weerbarstigheid komt er geen echtheid tot stand.

verschenen: December 1997, blz. 963

jaargang: 64/11