Kees Blokland

Het boerenpad naar ontwikkelingsalternatieven

In het klassieke moderniseringsdenken staat ontwikkeling gelijk met het verdwijnen van de boeren. Op wereldschaal is een snelle vermindering van de boerenstand niet te voorzien. Maar hoe ziet dan ontwikkeling met een omvangrijke boerenstand eruit? Waarin verschilt ze van de industriële koplopers? Landbouworganisaties uit de hele wereld bundelen hun inzichten om die vragen te beantwoorden. Technologie die arbeid aangenamer, maar niet overbodig maakt, lijkt een belangrijke voorwaarde.

verschenen: Oktober 1993, blz. 818

jaargang: 60/09