Erik Faucompret

Het buitenlands beleid van Clinton

Visie of amateurisme?

De Clintondoctrine is gebaseerd op drie pijlers. Succes boekte Clinton alleen op het domein van de internationale economische samenwerking. Samenhang was echter ver te zoeken m.b.t. de twee andere pijlers. Dat liet zich voelen op het domein van de inter nationale conflictbeheersing. De auteur peilt naar mogelijke oorzaken.

verschenen: Juli 1994, blz. 629

jaargang: 61/07