Staf Vloeberghs

Het Chinees studentenprotest

Feiten en achtergronden

Men kan de eisen van de Chinese studenten en hun protest slechts verstaan tegen de achtergrond van de politieke en economische situatie van 1988-89 en in het licht van de nawerking van de vier mei-beweging van 1919. Als sociale beweging was het studente nprotest echter te beperkt en te weinig gestructureerd om te slagen ofschoon het de legitimiteit van de partij en de regering wel degelijk ondermijnde. Chinees studentenprotest (1989)

verschenen: November 1989, blz. 113

jaargang: 57/02