Bruno Segers

Het christelijk skelet van Europa

Religie wordt in onze tijd vaak geassocieerd met onredelijkheid en verzet tegen vooruitgang. Anderzijds heet het christendom het ontstaan van het westerse denken te hebben bevorderd, een denken dat zich kenmerkt door de idee van vooruitgang en geloof in de mogelijkheden van de rede. Een belangrijke stap in de evolutie van dit denken is de omwenteling die het christendom in de elfde en twaalfde eeuw doormaakte. De vraag rijst dan in hoeverre het christelijke gedachtegoed essentieel is voor het Europa van de eenentwintigste eeuw.

verschenen: November 2007, blz. 912

jaargang: 74/10