Jan Grootaers

Het conciliair proces

Het conciliair proces, de oproep van en tot de kerken voor gerechtigheid, vrede en de heelheid van de schepping, kende in Basel (mei 1989) een hoogtepunt. Het einddocument dat hier in zijn wordingsgeschiedenis wordt voorgesteld, is volgens de auteur, die er actief aan participeerde, een mijlpaal op de weg naar een oecumenische en wereldbetrokken samenwerking van de christenen aan de basis. conciliair proces (hoogtepunt Basel, mei 1989)

verschenen: Oktober 1989, blz. 3

jaargang: 57/01