Sofie Damen

Het cordon sanitaire: een historisch overzicht

Is het cordon sanitaire een goede strategie om de opmars van het Vlaams Blok tegen te gaan? De meningen daaromtrent zijn nogal verdeeld. Streven biedt de lezer in dit septembernummer een klein dossier, waarin vóór- en tegenstanders van het cordon aan het woord komen. Eerst schetst Sofie Damen hoe het cordon sanitaire rond het Vlaams Blok ontstaan is, en gaat zij na in hoeverre het in de gemeentepolitiek nageleefd wordt. Vervolgens pleit Paul Janssens voor een waterdicht cordon sanitaire om duidelijk te maken dat het Vlaams Blok geen partij als de andere is, terwijl Bart Brinckman betreurt dat het cordon sanitaire de intellectuele reflectie over de nog op te bouwen multiculturele samenleving lamlegt. Ten slotte trekken de Nederlanders Wouter van der Burg en Meindert Fennema een aantal conclusies uit hun onderzoek naar het kiezerspubliek van het Vlaams Blok en plaatsen zij het vraagstuk in een ruimer, Europees verband.

verschenen: September 2000, blz. 675

jaargang: 67/08