Paul Pelckmans

Het denkend riet en zijn illusies

Recente theorieën over de moderniteit verwijzen in de regel ofwel naar een vrijgevochten individualisme ofwel, quasi omgekeerd, naar een vaak discrete maar ongezien strakke disciplinering. In zijn postuum verschenen essay Le roseau pensant (2011) onderneemt Thierry Wanegffelen een belangwekkende poging beide trends, die geen van beide uit het moderniteitsdebat weg te denken zijn, in één samenhangend verhaal te integreren.

verschenen: December 2011, blz. 974

jaargang: 78/11