Jan Koenot

Het doek als valstrik: Bacon, Rothko en Scully

Een schilderij is een valstrik waarin je als kunstenaar probeert de dingen van het leven zo levend mogelijk te vangen. Zo dacht Bacon er althans over. Is een dergelijke benadering ook van toepassing op het non- figuratieve oeuvre van Rothko en Scully? Een terugblik op hun werk naar aanleiding van recente tentoonstellingen.

verschenen: Mei 2001, blz. 435

jaargang: 68/05