Alfons Marcoen

Het einde van de gezinscyclus: samen ouder worden

In onze westerse samenleving hebben man en vrouw meestal nog ruim een derde van hun leven voor de boeg nadat hun kinderen het huis verlaten hebben. Het wegvallen van de opvoedings- en verzorgingstaak en van de beroepsbezigheden (pensionering en de daarmee verbonden problemen van verminderd inkomen en het voortdurend ‘met zijn tweeën zijn’) kan als leemte en impasse ervaren worden, óf als de nieuwe opdracht samen ouder te worden door een aantal (relatie) waarden te cultiveren die voorheen wat vergeten of verwaarloosd waren.

verschenen: Februari 1981, blz. 448

jaargang: 48/05