Marina Slegtinck

Het einde van de veeltalige Vlaamse intellectueel?

Door de hervormingsplannen van het VVKSO worden twee vakken bijzonder bedreigd: Duits en esthetica. Heeft het beleid dan geen duidelijke visie meer op de vormende taak van beide vakken? Beseft men wat er verloren gaat, als men het onderricht in moderne talen verzwakt, en de leerlingen de kans ontneemt dankzij een voldoende aantal lesuren vertrouwd te raken met de heel eigen en diep menselijke communicatievorm waarin kunst bestaat?

verschenen: Mei 2003, blz. 404

jaargang: 70/05