Gerits & Free

Het einde van een mythe ?

‘Gangreen 3’ en ‘Een Circusjongen’

In dit artikel worden twee recente romans van auteurs die sterk autobiografisch schrijven, besproken en kritisch doorgelicht. Er wordt gewezen op parallellismen en contrasten in beide boeken die eenzelfde thematiek bezitten en toevallig op hetzelfde ogenblik op de markt gebracht zijn. Die thematiek is de ontsluiering van het grote jeugdzeer dat de auteurs thans nog kwelt en tot schrijven verplicht. De stellers van het artikel hebben hun aparte beidragen aan elkaar getoetst.

verschenen: Mei 1976, blz. 702

jaargang: 43/08