Jean-Jacques Rey

Het EMS en de eenmaking van Europa

Biedt het EMS betere kansen dan de muntslang om de Europese Gemeenschap op het spoor te zetten van een monetaire stabiliteit? De auteur analyseert de voornaamste drie – politieke en economische – objectieven van het systeem, verklaart welke nieuwe troeven er werden ingebouwd en vermeldt onder welke ‘externe’ voorwaarden het EMS zijn specifieke monetaire functie waar zou kunnen maken.

verschenen: Juli 1979, blz. 867

jaargang: 46/10