Fernand Van Neste

Het ethisch gehalte van het recht

De menselijke samenleving wordt pas humaan wanneer niet langer louter machtswillekeur de verhoudingen tussen personen bepaalt. In die humanisering van de maatschappij speelt het recht een wezenlijke en onvervangbare rol: door die verhoudingen te ordenen, door binnen die verhoudingen de wederkerigheid en de rechtvaardigheid te waarborgen, door de sociale trouw tussen personen te bevestigen en door ruimte te scheppen voor ieders individuele vrijheid.

verschenen: September 1982, blz. 971

jaargang: 49/11