L.L.S Bartalits

Het Eurocommunisme, factor in de verhouding tussen Oost en West

Niet alleen de Westeuropese staten en Amerika slaan het verschijnsel van het Eurocommunisme met allerminst neutrale belangstelling gade, ook in het Oostblok vormt het Eurocommunicsme een oorzaak van meningsverschil en verwarring. De bedoeling van de schrijver is ons over beide kanten van deze politieke ontwikkeling te informeren.

verschenen: September 1977, blz. 1011

jaargang: 44/11