Het Europese hoger onderwijs en de verklaring van Bologna

Oproep van rectoren, voorzitters en directeuren van jezuïeteninstellingen voor hoger onderwijs

Overal in Europa zijn universiteiten bezig met hervormingsprojecten die de ‘Verklaring van Bologna’ als maatstaf nemen. Maar wat is de rechtsmatigheid van die verklaring van de Europese ministers van Onderwijs? Waarop stoelt de normerende kracht ervan? In welke nationale of Europese politieke instellingen zijn de uitgangspunten, motieven en doelstellingen ervan besproken? Waarom zo overhaast te werk gaan bij beslissingen die zo ingrijpend zijn? Er moet dringend gewaarschuwd worden voor de overheersende logica van het nuttigheidsdenken en de verleiding om de universitaire en aanverwante hogere opleiding helemaal aan de behoeften van de arbeidsmarkt aan te passen.

verschenen: Maart 2003, blz. 195

jaargang: 70/03