An Hermans

Het Europese Parlement

Not much of a parliament?

Is het Europese parlement wel een parlement? In elk geval, not much of a parliament, schreven politologen Valentine Herman en Juliet Lodge in 1978. In de Europese beleidsvoering speelde de volksvertegenwoordiging aanvankelijk een beperkte rol, maar sindsdien (vooral met het verdrag van Maastricht) is er heel wat veranderd. Het Europese besluitvormingsmechanisme is er alleen niet doorzichtiger op geworden.

verschenen: Juni 1994, blz. 516

jaargang: 61/06