Paul Lebeau

Het evangelie van een vrijdenker

Bij een recent boek van Gabriel Ringlet

Eén van de opmerkelijke prestaties van de Europese cultuur is geweest, dat ze het christendom en het kritische denken bijeen heeft gebracht. Willen de christenen de originele boodschap van het Evangelie in de huidige context op een uitdagende manier verkondigen, dan moeten ze een open dialoog aangaan met ongelovigen én met hun eigen traditie.

verschenen: Mei 2000, blz. 387

jaargang: 67/05