Panc Beentjes

Het evangelie van Judas

Een opvallende poging tot rehabilitatie

De afgelopen twee jaren hebben de media een waas van geheimzinnigheid gecreëerd rond het zogeheten Evangelie van Judas, een Koptisch document uit de tweede eeuw na Christus. Van de uiterst merkwaardige omzwervingen van dat geschrift geeft de auteur in deze bijdrage een korte impressie. Hij schetst bovendien de inhoud en de betekenis van dit evangelie en gaat in op de rol die Judas in de loop der tijden is toegedicht, zowel in het Nieuwe Testament, de kerkgeschiedenis als in moderne literatuur.

verschenen: April 2007, blz. 307

jaargang: 74/04