Leo Geerts

Het fenomeen Geeraerts

Naar aanleiding van ‘Gangreen 2. De goede moordenaar’ wordt hier vanuit een mogelijke vergelijking met Multatuli gevraagd naar Geeraerts’ antikolonialisme. Geeraerts is ook in dit afschuwelijke boek een groot auteur, maar hij is een typisch ik-betrokken schrijver, die het verleden mythologiseert. Multatuli daarentegen was, wat de strijd om meer menselijkheid betreft, zijn tijd ver vooruit.

verschenen: Maart 1973, blz. 577

jaargang: 40/06