Frans Van Bladel

Het fenomeen Illich I

Op zoek naar enkele sleutelbegrippen

Over het provocerende of irriterende fenomeen dat Illich heet zijn de reacties (en de gemoederen) erg verdeeld. De lectuur van deze eigen-aardige en oorspronkelijke maatschappijkritiek vraagt een eigen analyse-rooster dat een opvallend consequente denktrant en gedachtengang blootlegt.

verschenen: Februari 1977, blz. 387

jaargang: 44/05