Harry Hamersma

Het forum van de wereldgemeenschap

Bestaat er zoiets als de ‘oecumene van het denken’? Wie zoeken naar een gemeenschappelijke basis onder alle verschillen in wereldbeschouwing, menen inderdaad een universele inhoudelijke kern aan te treffen. Toch valt er vermoedelijk meer te verwachten van een meer formele weg: kiezen voor een ‘universele argumentatiegemeenschap’ als referentiekader. oecumene van het denken (universele wereldbeschouwing ?)

verschenen: Februari 1991, blz. 387

jaargang: 58/05