Henk Jans

Het gat in de ozonlaag

Planetaire luchtvervuiling?

In tegenstelling met de zure regen die pas vrij laat in de publieke belangstelling kwam, heeft het zo geheten gat in de ozonlaag opvallen vlug een ruime bekendheid gekregen. De nog ten dele hypothetische en voorlopige verklaringen van het fenomeen worden hier op een rijtje gezet, met bijzondere aandacht voor het paradoxale feit dat de aanzienlijkste afbraak van de ozonlaag zich blijkt voor te doen boven het minst vervuilde en minst bevolkte, nl. het antarctische continent.

verschenen: Juli 1988, blz. 901

jaargang: 55/10