Geert Verschuuren

Het geheim van het leven

Is een organisme niet meer dan de som van zijn delen zoals de reductionisten beweren, of moeten we met de holisten zeggen dat het toch meer is? Dit historisch conflict is nog steeds actueel. Zoals bij een telescoop kun je vanuit twee kanten kijken. De r espectievelijke waarnemingen hoeven elkaar echter niet uit te sluiten.

verschenen: April 1993, blz. 354

jaargang: 60/04