Roger Lenaers

Het Geloofsboek gewogen

Twintig jaar na de destijds zeer opgemerkte Nieuwe Katechismus van Nederlandsen huize dient het Geloofsboek van de Belgische bisschoppen zich aan als een nieuwe poging om het christelijk geloofsgoed dichter bij de mens van het jaar 2000 te brengen. De auteur acht het recente boek in velerlei opzicht minder geslaagd dan zijn – ge├»gnoreerde? – voorganger en speurt naar mogelijke verklaringen daarvan in de intussen nogal gewijzigde, zowel buiten- als binnenkerkelijke, omstandigheden. *Geloofsboek* *Belgische episcopaat*

verschenen: Januari 1988, blz. 295

jaargang: 55/04