Stefan Kesenne

Het gevoerde antidopingbeleid

Onethischer dan het gebruik van wat als doping wordt beschouwd?

Is het huidige repressieve antidopingbeleid te rechtvaardigen? Niet alle tests zijn betrouwbaar, niet elk gecontroleerd gebruik van prestatieverhogende middelen ongezond, en de meest elementaire rechten van de sporters op privacy en op respect van het medisch beroepsgeheim worden al te vaak met voeten getreden. Het antidopingbeleid dient minder om de gezondheid van de topsporters dan om het edele beeld van de zuivere sport te beschermen. Een verstandig preventiebeleid zou veel gemakkelijker met de waardigheid en eigen verantwoordelijkheid van de sporters in overeentemming te brengen zijn.

verschenen: Mei 2003, blz. 434

jaargang: 70/05