Hans Hermans

Het gewatteerde aambeeld

De Engelse Prime Minister

Engeland geldt als het moederland van de parlementaire democratie. Merkwaardig is echter dat de figuur van de Engelse Minister-President in de onderzoekingen weinig uit de verf is gekomen. Aan de hand van een paar belangrijke recente publikaties worden persoon, functie, macht en onmacht van de Prime Minister toegelicht, hetgeen voor ons illustratief t.a.v. onze eigen minister-president.

verschenen: Februari 1972, blz. 489

jaargang: 39/05