Mike Kestemont

Het gewicht van de auteur

Reflecties over auteursattributie in samenleving en wetenschap

In de laatste decennia zijn teksten in de literatuurwetenschap vaak beschouwd als ‘autonome’ kunstwerken die perfect bestudeerd kunnen worden zonder het auteurschap ervan in acht te nemen. Recent lijkt het debat omtrent auteurschap niettemin aan belang te winnen, in de letterkunde én daarbuiten. Dit essay bevat enkele beschouwingen omtrent de (on)mogelijkheden van automatische, op stijl gebaseerde auteursherkenning, een fascinerende tak van de tekstwetenschap waarin momenteel veel onderzoek wordt verricht.

verschenen: Maart 2011, blz. 234

jaargang: 78/03