Ludo Abicht

Het godsbeeld van de Chassidim

De wat buitennissige minderheden van de Chassidim stellen veel meer voor dan een folkloristisch of literair curiosum in de joodse tradities. Hun verhalender en biddender wijze aan de man gebrachte visie op mens, wereld en God zou andere, zowel religieuze als areligieuze wereldbeschouwingen op belangrijke punten kunnen aanvullen en zelfs corrigeren.

verschenen: Februari 1986, blz. 408

jaargang: 53/05