Marcel Janssens

Het ‘grote verhaal’ van William Faulkner (1897-1962)

Reeds in de jaren dertig genoot Faulkner in Frankrijk een goede reputatie, met name dankzij het enthousiasme van Sartre, die hem als Amerika’s belangrijkste auteur canoniseerde. Zijn techniek van de meervoudige-ikvertelling heeft wellicht zoveel invloed gehad, omdat ze overstemt met de wijze waarop de hedendaagse mens naar de wereld en naar zichzelf kijkt.

verschenen: Februari 1998, blz. 122

jaargang: 65/02