Eddy Kerckhof

Het Heilige Rusland: kopen of kapen?

Simvol, een tijdschrift dat jarenlang vanuit Parijs informatie over christelijke cultuur doorsluisde naar de voormalige Sovjetunie, verhuist eerstdaags naar Moskou. Een interessant voorbeeld van wereldbeschouwelijke communicatie tussen West- en Oost-Europa.

verschenen: Juli 1993, blz. 629

jaargang: 60/07